Inloggen

Voer uw emailadres en wachtwoord in om in te loggen.

Wanneer u ingelogd bent, krijgt u toegang tot kosteninformatie van de evenementen en kunt u aanmeldingen beheren.

  • Heeft u nog geen inlog-gegevens? Loop dan de registratie door om deze te verkrijgen.
  • Bent u uw wachtwoord vergeten? Klik dan op de link "wachtwoord vergeten" om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Gebruik de tabbladen hierboven om door het systeem te navigeren, aanmeldingen te plaatsen en betalingen te voldoen. Links van deze tekst ziet u een klein overzicht van komende evenementen en een klein overzicht van evenementen waar u voor bent aangemeld.

Komt u ergens niet uit? Klik dan rechts boven op 'Help/contact' om meer informatie te verkrijgen.

Naast de visuele aanpassing is ook een hoop aan de achterkant van het systeem aangepast. Er is nu bijvoorbeeld een nieuw betalingsportaal, waar hopelijk minder problemen mee zullen zijn.

Ook is er voor ouders met meerdere geregistreerde kinderen nu de mogelijkheid om een ouder-account aan te maken. Daarmee kunt u met één set inlog-gegevens alle aanmeldingen van uw kinderen beheren. Log uit (indien u ingelogd bent) en ga naar de registratie pagina om een dergelijk account te maken.

Mocht u problemen of onduidelijkheden tegenkomen, neem dan contact met ons op via de knop 'Help/contact' rechts bovenin. Ook suggesties zijn welkom.

Zowel de sluiting van een opgave als de uiterste uitschrijfdatum liggen een week voor de datum van het evenement. Een uitzondering hierop zijn de kampen en combi's. De uiterste betaaldatum is een week voorafgaand aan de datum van de start van het evenement. Indien een week voorafgaand aan het evenement het verschuldigde bedrag nog niet is betaald ontvang je op het opgegeven mailadres bij betalingsgegevens een reminder. Op basis van inschrijvingen worden trainers en rubberboten ingepland. Ingeschreven na sluitingsdatum betekent dat aan de betalingsverplichting moet worden voldaan.

Zeiler (ouder) kan zonder tussenkomst van Stichting Jeugd Wedstrijd Zeilen zelfstandig opgave, uitschrijvingen, wijzigen en betalingen doorvoeren. De status van deze site is leidend voor de Stichting Jeugd Wedstrijd Zeilen. Alleen bij calamiteiten is het noodzakelijk contact op te nemen met JWZ.

Zeiler verklaart hierbij, door het online aanmelden, deel te nemen aan de trainingen geheel voor eigen risico. De Stichting Jeugdwedstrijd Zeilen Noord, noch de trainers, medewerkers en vrijwilligers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade van welke aard dan ook. De deelnemende vaartuigen dienen tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn. Controleer de verzekeringpolis op het vaargebied waarvoor het is verzekerd.

Als er een aanmelding gedaan wordt voor een pakket, dan worden de evenementen die daar onder vallen toegevoegd aan "Mijn aanmeldingen". Dit betekent niet dat de pakketten los van elkaar betaald moeten/kunnen worden.Wanneer u op het betalingsicoontje van één van de evenemeten klikt dan zult u ook zien dat er gevraagd wordt om de betaling voor het gehele pakket te voldoen. Als uiteindelijk de betaling gelukt is, dan wordt het op alle evenemten in het pakket aangemerkt.